При створенні сайту використані матеріали та інформація, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет. Висловлюючи подяку авторам за їхню роботу, ми публікуємо всі посилання на матеріали, які могли бути використані тією чи іншою мірою.

https://ru.freepik.com/free-vector/hand-drawn-auto-parts-logo-design_28239874.htm#query=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE&position=7&from_view=keyword&track=sph

https://www.pexels.com/photo/man-in-black-jacket-standing-beside-black-tires-3807167/

https://www.pexels.com/photo/stack-of-rubber-tires-3806252/

https://unsplash.com/photos/Ebd514pvJA0

https://unsplash.com/photos/MgeUfyj3bfg

httрs://youtube.соm/watch?v=DMLsmQ287Cw

https://abrakadabra.fun/uploads/posts/2022-01/1642732114_5-abrakadabra-fun-p-fon-i-kolesa-10.jpg

https://www.pexels.com/photo/black-pick-up-on-a-street-17710766/